spot_img
spot_img

समाचार

Most Recent

नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्रश्नोत्तरहरु

  १)नेपालको प्रथम राजदरबार कुन हो ? मानगृह   २)मानगृह कसले निमार्ण गरेका हुन् ? मानदेवले   ३)नेपालमा प्रचलनमा आएको प्रथम मुद्रा कुन हो ? मानाङ्क   ४)नेपालका प्रमाणिक महाराजा कसलाई मानिन्छ ? मानदेवलाई   ५)नेपालमा सर्व प्रथम बग्गी चढ्ने ब्यक्ति को...

Most Recent

थप समाचार